ความเป็นมาของฟุตบอลไทยตั้งแต่อดีต

สำหรับฟุตบอลลูกกลมในประเทศไทยนับได้ว่ามีประวัติค่อนข้างยาวนานพอสมควร แต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่าวงการฟุตบอลไทยเรามีการพัฒนาที่ค่อนข้างช้า เพิ่งจะมาเป็นที่นิยมพักหลังๆมานี้เอง ด้วยการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทำให้หลายๆอย่างไม่พร้อม ไม่ว่าจะเป็นสนาม กรรมการ แฟนบอล และนิสัยของผู้เล่น ดังที่เราจะเห็นกันอยู่บ่อยๆ ที่ ผลบอล หลายๆนัด มักจะมีเรื่องกันในสนาม ความเจริญก้าวหน้าของฟุตบอลภายในประเทศไทยได้แผ่ขยายไปสู่สโมสรกีฬาต่างจังหวัดอย่างรวดเร็ว โดยการให้การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ หลายๆหน่วยงาน ฟุตบอลเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 6 พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นการณ์ไกลว่าควรที่จะตั้งศูนย์กลางหรือสมาคมอย่างมีระบบแผนที่ดี โดยพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงเล่นฟุตบอลเอง รัชกาลที่ 6 ได้ทรงมีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งสยามเพื่อให้ผู้เล่นฟุตบอลมีพลานามัยที่สมบูรณ์ เพื่อให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ เพื่อให้เกิดไหวพริบและเป็นนักกีฬาที่ดี เพื่อเป็นการศึกษากลยุทธในการรุกและรับเช่นเดียวกับกองทัพทหาร และจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว … [Read more...]